به گزارش خبرگزاری برنا از قم، پنجمین محفل طنزپردازان استان قم که به ارائه آثار طنز و نقد و نظر درباره آثار ارائه شده اختصاص دارد، عصر چهارشنبه 24 دی ماه 1393 برگزار می‌شود. مهمان این نوبت از محفل قمپز «مهدی استاد احمد» طنزپرداز شناخته شده‌ کشور است. استاد احمد با برنامه‌های طنز رادیویی از جمله  ما خودمونیم، کاملاً جوانانه، آخرشه، توپ و جوونی آزاد همکاری داشته‌است. وی به تازگی مجموعه اشعارش را به‌نام «قلم‌داد» راهی بازار نشر کرده‌است.

اجرای این نوبت از محفل طنزپردازان استان قم به عهده دکتر عباس احمدی مسئول دفتر طنز حوزه هنری استان قم است. از دیگر نکات قابل توجه این نوبت از محفل «قمپز» رونمایی از لوگوی محفل طنزپردازان استان است. همچنین دومین شماره «قمپز‌نامه» که گزیده آثار طنزپردازان این محفل و مقالات و مصاحبه‌هایی در باب طنز را شامل می‌شود، در این محفل توذیع خواهد شد.