به گزارش خبرگزاری برنا از قم، بوستان سلامت استان قم به عنوان نخستین بوستان سلامت كشوی در 5 هزار متر مربع و در یكی از محلات محروم قم دایر شده و به صورت دائمی فعالیت خواهد داشت.

این بوستان با هدف آشنایی شهروندان با مسائل سلامتی راه اندازی شده و از غرفه های مختلفی شامل پیشگیری از بیماری ها،مدارس، دهان و دندان، سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد، سلامت خانواده، ارتباطات و آموزش سلامت و... تشكیل شده است.