به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمدجعفر محمدزاده امروز در نشستی با مسوولان نمایندگی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های گروهی استان قم، گفت: ذائقه عمومی كشور به سوی اماكن مذهبی است و این در برنامه‌ریزی‌های ما باید مد نظر قرار گرفته و به درستی عمل كنیم.

وی تصریح كرد: قم شهری است كه جایگاه بسیار بلند و رفیعی دارد اما جایگاه مطبوعات و رسانه‌ها در آن درست و صحیح نیست.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه رسانه‌ای استان قم گفت: امسال در كنار نمایگاه مطبوعات دینی، نمایشگاه مطبوعات محلی نیز دراستان قم دایر شود.

محمدزاده با اشاره به موضوع خبرنگار و خبرنگاری افزود: ما در تعریف خبرنگار مشكل داریم و نمی‌دانیم كه خبرنگار كیست؟ و باید توجه داشت كه خبرنگار، خبرنگار است و با مدیرمسوول و دیگر مسوولان رسانه فرق می‌كند.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: سامانه دقیقی در خصوص خبرنگاران وجود نداشت و به همین دلیل در برخی موارد از جمله هدیه رییس جمهور و بیمه به مشكل مواجه می‌شدیم كه امروزه سامانه خبرنگاران راه‌اندازی شده و با این سامانه رده بندی خبرنگار مشخص می‌شود.

وی در خصوص فعالیت خانه‌های مطبوعات در سراسر كشور گفت: این خانه‌ها می توانند در ارتقا سطح مطبوعات و توسعه كیفی آنها موثر باشند و در ابتدا اعلام كردیم كه باید این این موضوع در خانه‌های مطبوعات سراسر كشور رونق یابد.

محمدزاده تصریح كرد: توقع كارهای سیاسی از خانه مطبوعات را نداریم و فقط می‌خواهیم تا بكوشند تا جایگاه كیفی و آموزشی كار خبرنگاری در استان‌ها ارتفا یابد.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سیاست كاری این معاونت در سال 90 بیان داشت: سال 90 به عنوان سال ارتقا كیفی در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها و فضای مطبوعاتی كشور خواهد بود كه به جد دنبال آن هستیم.

محمدزاده ضمن تاكید بر عدم دعوای رسانه‌ای گفت: جنگ رسانه‌ای كاری غیرحرفه‌ای است كه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به نظام توزیع نشریات گفت: نظام توزیع یك نظام فشل است كه سامانه تخصصی اشتراك نشریات را راه‌اندازی كردیم كه در صورت مراجعه به آن 50 درصد هزینه را ارشاد پرداخت می‌كند.