به گزارش خبرگزاری برنا از قم، زینب یاوری با بیان اینكه موضوع پایان نامه كارشناسی ارشد وی در خصوص استفاده از پیل سوختی میكروبی است گفت: این پیل سوختی یك سیستم الكتروشیمیایی زیستی است كه با كمك شبیه‌سازی برهم‌كنش‌های باكتریایی موجود در طبیعت، جریان الكتریسیته تولید می‌ كند.
 
وی با اشاره به محدودیت استفاده از سوخت های فسیلی در دنیا افزود: در حال حاضر دنیا به سمت استفاده از انرژی های پاك و ارزان حركت می كند.
 
این دانشجوی قمی با بیان اینكه در این دستگاه با استفاده از میكرو ارگانیسم ها انرژی الكتریسته تولید می شود گفت: در این سیستم به طور همزمان فاضلاب نیز تصفیه می شود.

خانم یاوری تولید محصولی مفید به شکل انرژی الکتریسیته، تولید گاز هیدروژن و بی‌ نیازی از هوادهی را از جمله مزایای این سیستم برشمرد و افزود: کاهش جامدات تولید شده از دیگر مزایای این سیستم است و جرم میکروبی تولید شده در این فرایند در مقایسه با دو سیستم هوازی لجن فعال و صافی چکنده كمتر است.