به گزارش خبرگزاری برنا از قم، رییس حوزه هنری استان قم گفت: حوزه هنری استان قم به منظور معرفی هر چه بیشتر تاریخچه تئاتر در قم و انعکاس فعالیت و زحمات هنرمندان عرصه نمایش و از آنجا که تا کنون هیچ کتابی در خصوص تئاتر استان  قم به چاپ نرسیده است، اقدام  به جمع آوری وتدوین اسناد برای انتشار" کتاب جامع تئاتر قم " کرده است .

وحید فرجی ادامه داد: هنر نمایش در قم ریشه ای عمیق و دیرینه دارد که کمتر به آن توجه شده و به نظر می رسد جمع آوری و مرور این اسناد و تاریخچه کمک می کند تا پیشینه هنر نمایش در قم مانایی بیشتری پیدا کند و فعالیت و زحمات هنرمندان که با خون دل به رشد و پویایی این هنر همت گماشته اند در حافظه تاریخ ثبت شود.

وی بیان داشت: البته این تجربیات می تواند ضمن نشان دادن راه و چاه و افت و خیز هنر نمایش در قم چراغ راهی برای آینده هنر نمایش در قم باشد و به همین منظور حوزه هنری استان قم در نظر دارد با همکاری هنرمندان،  پیشکسوتان و دیگر مراکز فرهنگی و هنری استان  اقدام به گرد آوری و آماده سازی " کتاب جامع تئاتر قم " کند.

فرجی تصریح کرد: قصد داریم در این کتاب دقت بیشتری به کار برده شود تا با بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان  تئاتر استان و همچنین تجربیات استان های دیگر اثری در شان تئاتر استان آماده شود.