به گزارش خبرگزاری برنا از قم، استان قم که از نظر ساخت و ساز مسکن مهر جزو آخرین استان های کشور بود امروزه به عنوان یکی از برترین استان های کشور معرفی شده است.

رفع موانع و مشکلات و همچنین بسترسازی مناسب موجب شد تا استان قم رشد کرده و بتواند به این رتبه برسد.

فردا با حضور وزیر مسکن و شهرسازی بخشی از پروژه های مسکن مهر افتتاح شده و در اختیار جوانان قرار می گیرد.