به گزارش خبرگزاری برنا از قم، در راستای پاكسازی محلات از ارازل و اوباش و همچنین توزیع كنندگان مواد مخدر نیروی انتظامی اقدام به برپایی طرح مانوار امنیت اجتماعی در استان كردند.

این طرح در محلات قم انجام شد و پلیس با دقت و سرعت توانست ارازل و اوباش را دستگیر و با خورده فروشان مواد مخدر مبارزه و دستگیر كند.

در این طرح پلیس در همه محلات قم حضور داشته و می كوشد تا محلات را از ارازل پاك كند.

این طرح در استان قم سویمن هفته خود را می گذراند و طی این مدت 21 درصد جرائم استان كاهش یافته است.

این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت و مردم می‌توانند هر گونه مشكل محل خود را از طریق تلفن 110 با پلیس در میان بگذارند.

در مركز فرماندهی این عملیات فرمانده انتظامی استان به همراه دادستان قم حضور داشتند و از نزدیك بر نحوه برگزاری مانور نظارت می‌كردند.