به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمود نجاریان زاده با اشاره به اینکه یکی از راههای ارتباط بنده با خالق نماز است گفت: نماز دارای ارکان و محتوای مخصوصی است که اگر به موقع و به جا ادا شود میتواند کارخانه انسان سازی باشد.

وی ادامه داد: اما چنانچه در موقع خود انجام نشود مانند دارویی که به موقع مصرف نشده اثر واقعی خود را نخواهد داشت.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید براینکه باید سعی شود هنگام نماز به معانی، مفاهیم و تلفظ آن نیزتوجه شود بیان کرد: انسان در هنگام نماز باید توجه داشته باشد که نماز وی به طور کامل و قطع مورد پذیرش خداوند قرارگیرد.

وی افزود: چنانچه ما به نماز ائمه توجه کنیم درمی یابیم که آنها قبل و بعد از نماز بدنشان می لرزید.

نجاریان زاده با بیان اینکه انسان باید درهنگام نماز آداب و توجه به خالق را درنظر داشته باشد ابرازکرد: اگر نمازانسان با توجه و حضور قلب باشد به طور قطع انسان را از زشتی، گناه و منکر باز می دارد.

وی با تاکید بر انجام آداب بعد از نماز اظهارداشت: آدابی که برای بعد از نمازها وجود دارد موجب می شود که اگر کمبود و کاستی در نماز وجود داشته باشد، جبران شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی درباره نحوه ترویج نمازو نیایش دربین جوانان ابرازداشت: چنانچه خانواده و والدین از همان دوران کودکی، فرزندان خود را با نماز آشنا کنند و شیرینی عبادت را به فرزندانشان بچشانند قطعا جوانان و نوجوانان در این سنین با عشق و علاقه به نماز روی خواهند آورد.

وی افزود: متاسفانه ما نتوانسته ایم ذائقه جوانان و نوجوانا نمان را با شیرینی عبادت و مناجات و ارتباط با خداوند سیراب کنیم و این امر باعث شده که برخی از جوانان ما از نماز گریزان باشند.

نجاریان زاده در ادامه با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره نماز و نیایش گفت: چنانچه دست اندرکاران این جشنواره و کسانی که اقدام به ارسال آثار می کنند از بین جوانان و نوجوانان باشند تاثیرگذاری این جشنواره دو چندان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه کارگردانان و عکاسانی که در این جشنواره شرکت می کنند بتوانند به خوبی ارتباط معنوی بنده و خداوند را به تصویر بکشند قطعا تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.