به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید مجتبی مكبری امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با حضور دولت نهم بودجه این نهاد در گذشته 13 میلیارد تومان بود اما با روی كار آمدن دولت نهم و دهم بودجه این كانون در سال 89 به 27 میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت در برنامه پنجم توسعه توجه ویژه ای به مساجد و کانون های فرهنگی و هنری دارد، اظهار کرد: بر اساس برنامه پبجم توسعه دولت مکلف شد تا پایان این برنامه در 25 درصد مساجد، کانون فرهنگی هنری تشکیل شود که شامل حداقل بیست هزار مسجد است.

وی تصریح کرد:در حال حاضر 9هزار مسجد دارای کانون فرهنگی هنری است که تاپایان برنامه پنجم باید در یازده هزار مسجد دیگر کانون تاسیس شود.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت:در ماده 5 فصل اول برنامه پنجم توسعه آمده است به منظور توسعه فضاهای مذهبی، فرهنگی و بهره گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و مکانهای مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقداماتی انجام می شود.

مکبری ادامه داد:در بند (الف) این ماده آمده است وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرها و شهرکهای جدیدالاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مساجد و خانه عالم پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت دولتی و عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

وی ادامه داد:در بند (ب)این ماده نیز آمده است: مالکان مکان های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی در مکانهای یادشده احداث کنند و تایید مجتمع های مذکور منوط به پیش بینی مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.

مکبری تصریح کرد:بر اساس بند (ج) ماده (5)همچنین سازمان جنگلها و مراتع کشور، آبخیزداری و شهرداریها موظفند به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و شهری اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین در بند (د) این ماده آمده است: همه دستگاه های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی و تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی موظفند به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.

مشاور حقوقی ستاد عالی کانون های مساجد کشور افزود:همچنین بر اساس بند الحاقی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه های راه و ترابری و نفت موظفند به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافری و جایگاه های عرضه سوخت بین شهری، همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیر دولتی اقدام کنند.

وی ادامه داد:بر اساس بند الحاقی به ماده (5) کمیسیون فرهنگی به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا پایان برنامه پنجم حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستایی بالای هزار نفر جمعیت از کانون فرهنگی و هنری برخوردار باشد.

وی همچنین یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد عالی را موظف کرد تا اداره کل مناطق روستایی در ستاد عالی تشکیل و رشد کانون های فرهنگی هنری در روستاها 60در صد و در شهرها 40درصد باشد.

مشاور حقوقی ستاد عالی کانون های مساجد کشور با بیان اینکه تا قبل از دولت نهم فقط دو هزار و 200 کانون در مساجد کشور فعالیت داشت، بیان کرد: رویکرد مسجد محوری دولت نهم و دهم باعث شد تا کانون ها با رشد 4 برابری مواجه شده و تعداد آنها به 9 هزار کانون برسد.

وی با اشاره به تعداد اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد تاکید کرد:در حال حاضر بیش از یک و نیم میلیون نفر عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد در کشور هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه اساسنامه ستاد عالی به زودی برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم می شود، اذعان داشت: در این اساسنامه به وظایف و اهداف کانون های مساجد توجه ویژه شده که منطبق بر شاخص های فرهنگی برنامه پنجم توسعه است و در آن به ارکان ستاد عالی و ساختار تشکیلاتی، اداری، مالی و شرح وظایف و چارت سازمانی ستاد پرداخته شده که باید مشخص شود.

مشاور حقوقی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کانون های فرهنگی هنری مساجد قم، گفت:با ارزیابی های انجام شده قم از استان های درجه یک ستاد عالی در افزایش کمی و کیفی عملکرد، فعالیت ها و ارتقای کانون های مساجد است.

وی با اشاره به کمک های استاندار قم به کانون های مساجد قم گفت:ایاستانداری قم مبلغ 600 میلیون تومان به این امز اختصاص داده و از طرح های کانون های مساجد استقبال می کند.