به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سیدرضا دهناد در كارگروه اقتصادی با اشاره به برنامه های اقتصادی استان در سال 90 گفت: روند برنامه های اقتصادی در سال جاری بسیار مناسب و مثبت بود و در تمامی شاخص های اقتصادی شاهد روند مثبت بودیم.

وی اذعان داشت: دشمن در این سال از تمامی روش ها برای ضربه های اقتصادی استفاده كرد اما با مدیریت صحیح مجموع مدیران جمهوری اسلامی ایران شاهد ناكامی دشمنان بودیم.

معاون برنامه ریزی استاندار قم ابراز داشت: امروز یك ورزیدگی اقتصادی در كشور به وجود آمده و تحریم های دشمن به فرصتی مثال زدنی در راستای رشد و ارتقا جایگاه ایران در زمینه اقتصادی تبدیل شده است.

دهناد با اشاره به ترازهای مثبت شاخص های اقتصادی در قم گفت: افزایش درآمد مردم، كاهش نرخ بیكاری، افزایش صادرات، افزایش درآمد گمركی، رونق های موجود در بخش مسكن و... از جمله مسائلی است كه در استان قم با رشد مثبت مواجه بوده است.

وی با اشاره به افزایش درآمد و قدرت خرید مردم قم گفت: طی یك ماه گذشته مردم قم 780 میلیارد ریال اوراق مشاركت از بانك های استان خریداری كرده اند كه نشان دهنده افزایش درآمد و قدرت خرید مردم است.