به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، مهران تیشه گران 18 آبان ماه سال جاری در دیدار رییس فدراسون با اعضای هیأت هندبال کردستان اظهار داشت: استان کردستان پتانسیل و ظرفیت‌های بالایی را در رشته هندبال دارد و انتظار می‌رود با تجهیز کردن هیأت‌ها هندبال شاهد رشد و توسعه این رشته ورزشی باشیم.

وی با اشاره به اینکه استمرار و تداوم برنامه‌های فدراسیون و اجرای درست آن در استان می‌تواند موجبات تقویت این رشته ورزشی را در پی داشته باشد، افزود: تعامل و همکاری هیأت با فدراسیون ضروری است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: هندبال بانوان کردستان پیشرفت خوبی داشته و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.
 
تیشه گران یادآور شد: کردستان پتانسیل لازم را دارد که پایگاه هندبال در غرب کشور شود و انتظار می‌رود با حمایت‌های مالی این امر در آینده نزدیک محقق شود.
 
وی ادامه داد: نیاز است با تعامل و همکاری اعضای هیأت استان با فدراسیون شاهد درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه‌های ملی و بین المللی باشیم.

در ادامه این جلسه رییس هیأت هندبال کردستان اظهار داشت: هیأت هندبال کردستان نیازمند اعتبارات لازم است.
 
سعید مردوخی با اشاره به اینکه رشد و توسعه هندبال کردستان در گرو تامین اعتبار است، گفت: باید در راستای جذب اعتبارات و اسپانسر گام های اساسی برداشته شود.

وی افزود: متاسفانه کمبود اعتبارات در استان مشهود است و این امر تا حد زیادی هیأت هندبال کردستان را از اهداف خود دور ساخته است.

رییس هیأت هندبال استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از ورزشکاران استان قراردادهای مناسبی دارند و از کشورهای همجوار پیشنهادات زیادی دارند ولی با توجه به عرق ملی و تعهدات اخلاقی با کمترین امکانات و دستمزد برای استان کردستان بازی می‌کنند.
 
مردوخی یادآور شد: نیاز است برای ارتقای ورزش هندبال در استان کردستان چاره اندیشی شود.
 
وی گفت: انتظار می‌رود با برنامه ریزی مناسب و جذب اعتبارات به موقع شاهد رشد و درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه‌های ملی و بین المللی باشیم.