به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، طی حکمی از سوی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران، مصطفی باغبانیان از تاریخ 17 دیماه به مدت سه ماه به عنوان سرپرست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کردستان منصوب شد.

در این حکم آمده است:
 
امید است با توکل به خداوند متعال و در نظر گرفتن اهداف، ضوابط، مقررات و خط مشی فدراسیون با به کارگیری نیروهای متعهد، متخصص و توانمند در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

گفتنی است؛ ریاست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کردستان به مدت 7 سال بر عهده موسی مرادیانی بوده است.