به گزارش خبرنگار برنا، فرهنگ مکتب داری در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با محوریت روستاها اظهار کرد: در حال حاضر جامعه ما جمعیتی جوان است و حمایت و برآورده کردن نیاز آنها به عهده مسئولان مرتبط با حوزه جوانان است.

وی با اشاره به این مطلب که دشمن به دنبال ضربه زدن به قشر جوان است، افزود: برنامه ریزی منسجم و متناسب با نیاز جوانان می تواند فتنه های دشمنان را خنثی کند.

معاون ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: ساماندهی جوانان و پرداخت وام و کمک ‌های مالی و معنوی به جوانان یک امر ضروی است که توجه به آن موجب تعالی و رشد جوانان و در نتیجه توسعه جامعه می‌ شود.

مکتب داری یادآرور شد: در بخش روستایی اداراتی که با جوانان همکاری دارند و برنامه ‌های انجام شده آنها با محوریت جوانان است باید توسط بخش ‌داری‌ ها معرفی شود تا بتوان با تعامل بیشتر با سازمان ورزش و جوانان زمینه تعاملات فکری و رفاهی فراهم شود.

وی ادامه داد: شاخص و راهکار های لازم برای وضعیت جوانان توسط بخش‌دار ها در شورای فرهنگ روستایی مشخص می شود.

معاون ورزش و جوانان استان کردستان گفت: سه راهبرد تقویت هویت ملی، دینی و خانواده در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی، فراهم کردن بستر لازم متناسب با فعالیت ‌های محوری و اشتغالزایی برای جوانان و نیز غنی ‌سازی دوره فراغت جوانی همراه با نشاط لازمه ستاد ساماندهی امور جوانان است.