شهردار کرمانشاه گفت: تعریض خیابان مدرس کرمانشاه با شیوه فعلی با هیچیک از معیارها و شیوه های شهرسازی همخوانی ندارد و اگر قرار بود اکنون این کار انجام بشود من مخالفت می کردم.
به گزارش دفتر سرپرستی خبرگزاری برنا در استان کرمانشاه، پیمان قربانی که درجمع نمایندگان مجمع تشکل های دانشجویی استان، که در محل دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار شد، سخن می گفت، با بیان اینکه از سال 1348 تعریض خیابان مدرس کلید خورده و همان زمان هم مقاومت هایی برای جلوگیری از انجام این کار بوده است، افزود: اگر قرار بود اکنون این کار انجام بشود من مخالفت می کردم چون تعریض این خیابان به این شیوه با هیچیک از معیارها و شیوه های شهرسازی همخوانی ندارد و در اقدامات بهسازی هم نباید جداره خیابان دست میخورد.
وی ادامه داد: به نظر من اگرچه اساسا از ابتدا این کار اشتباه بوده ولی از آنجاییکه اقداماتی انجام شده و قابل بازگشت نیست، امروز ناچاریم کار را ادامه دهیم و در این زمینه فعال باشیم و من هم پیگیر ادامه مراحل تعریض این خیابان هستم.
شهردار کرمانشاه درباره مونوریل نیز گفت: کرمانشاه یکی از هشت کلان شهر ایران است که به همراه قم امتیاز اجرای مونوریل را گرفته و چند شهربزرگ دیگر هم به دنبال کسب این مجوز هستند که تاکنون موفق به این امر نشده اند.
وی با اشاره به اینکه خود من با اجرای LRT بیشتر از مونوریل موافق هستم، افزود: برای شهرهایی که میزان و حخجم سفرهای درون شهری آنها کمتر از 30 هزارنفر در ساعت است، اجرای مترو را پیشنهاد نمی دهند و با توجه به این که تعداد سفرهای کریدور اصلی کرمانشاه 16هزار سفر در ساعت است انتخاب مونوریل کاملا صحیح بوده و ما آن را ادامه می دهیم.
قربانی خاطرنشان کرد: برنامه اصلی و نقشه مونوریل از سه راه مسکن تا میدان آزادی رو گذر است و طبق توصیه مشاور باید از این مسیر تا میدان فردوسی به صورت زیر گذر باشد که به دنبال تایید این امر هستیم.
وی تأکید کرد: علت تأخیر در اجرای پروژه ها از جمله پروژه مونوریل کرمانشاه، تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است که امیدواریم با لغو این تحریمها، با توجه به تکنیک علمی و توان بالای مهندسی که در شهر و کشورمان وجود دارد، سریعتر از قبل چنین پروژه هایی را به انجام برسانیم.
به گفته وی مطالعه و طراحی خط اول BRT کرمانشاه درحال انجام است که با اجرای این طرح نیز بخش عظیمی از مشکلات حمل و نقلی این شهر مرتفع خواهد شد.