به گزارش خبرگزاری برنا در استان کرمانشاه؛ در این رقابت‌ها ورزشکاران 10 واحد تولیدی و صنعتی استان به مدت 2 روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان رقابت‌ها که به روش سوئیسی برگزار شد؛ رضا حیدریان و مصطفی مالمیر هر دو از شرکت توزیع نیروی برق استان اول و دوم شدند و مقام سوم به بابک گورانی از سیمان غرب رسید.

مصطفی جعفری از تاکسیرانی، عبدالرضا حبیبی از سیمان سامان و سعید پوینده نیز از تاکسیرانی چهارم تا ششم شدند.