به گزارش خبرگزاری برنا در استان کرمانشاه؛ تیم کرمانشاه در دومین دیدار خود مقابل شهرداری بندرعباس 69 بر 62 نتیجه را واگذار کرد.

تیم معراج دیدار اول خود برابر شهرداری را نیز با حساب 54 بر 48 واگذار کرده بود.

این تیم باید از چهارم تا ششم اسفند برای کسب یکی از عناوین پنجم تا هشتم باید با رقبای خود دیدار کند.