به گزارش خبرگزاری برنا در استان کرمانشاه، محبی در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با اعلام این مطلب افزود: ورزش به عنوان موضوعی بسیار مهم در حفظ سلامت جامعه بسیار مورد تاکید است و توسعه این حوزه در واقع کمک به سلامت جامعه خواهد بود.

وی یکی از ماموریت های مهم ورزش را نخبه پروری و پرورش استعدادها عنوان کرد و گفت: برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان در این راستا بسیار حائز اهمیت و کاربردی است که امیدواریم با حمایت سایر دستگاه ها مانند شهرداری و آموزش و پرورش به مرحله اجرا در آیند.

محبی افزود: خدمت به مردم استان کرمانشاه برای نمایندگان مجلس افتخار بزرگی است و امیدواریم با حمایت مجمع نمانیدگان استان از برنامه های ورزش و جوانان و تلاش دست اندرکاران این حوزه، در این راستا نیز اقدامات خوب و ماندگاری صورت گیرد.