به گزارش خبرگزاری برنا در استان کرمانشاه؛ چهارمین تغییر در حوزه معاونت های چهارگانه استانداری کرمانشاه عصر امروز با ابلاغ حکم مجتبی نیک کردار انجام شد.

بر اساس این گزارش استاندار کرمانشاه "نیک کردار" را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه منصوب کرد و حیدر مطاعی نیز از سمت خود کنار گذاشته شد.

مجتبی نیک کردار در دوره استانداری احمد ترک نژاد در کرمانشاه نیز معاون عمرانی سرپرست معاونت استانداری بوده و پیش از آن سابقه مدیرکلی مسکن و شهرسازی کرمانشاه را نیز در کارنامه خود دارد.

گفتنی است؛ حیدر مطاعی نیز بعد از برکناری حکمی تحت عنوان مشاور استاندار گرفته است.