معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در جلسه كارگروه پژوهش ؛فناوری و تحول اداری استان برسرعت بخشی به سیستم سیاست گذاری در تحول نظام اداری استان تاكید كرد.
به گزارش خبرگزاری برنا در استان کرمانشاه؛دكتر هدایت حاتمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه كارگروه پژوهش ؛فناوری و تحول اداری استان كه در محل سالن جلسات این معاونت برگزار شد‘بر ارائه راهكارهای كاربردی و اثر گذار در حوزه تحول اداری استان تاكید كرد و از متولیان ذیربط خواست كه در این زمینه از ساز و كارهای مدیریتی روز بهره و استفاده كنند.
وی به وظیفه ذاتی این كار گروه در حوزه راهبری و تعیین سیاست گذاری اشاره كرد و افزود:قطع و یقین اصلاح فرآیند اتخاذ تصمیمات و تصمیم گیری صحیح در این حوزه مستلزم كار و تلاش شبانه روزی مدیران و پژوهشگران است كه بایستی با امعان نظر بیشتری مورد پیگیری مسئولین امر قرار گیرد.
دكتر حاتمی با اشاره به توانمندی های تحول در سیستم اداری استان‘خاطرنشان كرد:مطمئنا توانمندی های خوبی در حوزه اصلاح فرآیندها و همچنین رفع چالش های نظام اداری استان وجود دارد كه انشاءاله با پیگیری های مستمری كه به عمل خواهد آمد‘نهایتا تحول اداری با پویایی و توسعه همه جانبه محقق می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحول جدی استان در حوزه زیرساخت های ICT اشاره كرد و افزود:از دیگر برنامه ریزی های این كار گروه شناخت و مطالعه بیشتر در زمینه فناوری و ICT است كه نگاه بلندمدت مدیران فناوری را می طلبد .
دكتر حاتمی همچنین فعال كردن بخش پژوهش در دستگاه های اجرایی را از دیگر ملزومات محور توسعه استان برشمرد و تصریح كرد: محورهای پژوهش در استان باید بسترهای لازم را به منظور افزایش سطح توانمندی های اجرایی و كاربردی فراهم كنند زیرا كه استان نیازمند جهش در تمامی حوزه ها است.
در این نشست مسئولین كمیته های پژوهش‘فناوری و تحول اداری در خصوص حوزه كاری خود به ارائه گزارش پرداختند.