مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اعلام خبر فوق گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 17 هزار هکتار از اراضی شهرستان کرمانشاه زیر کشت ذرت دانه ای برود.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان كرمانشاه، مهندس شهریار قاسمی افزود: در سال زراعی گذشته 22 هزار و 600 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت ذرت دانه ای قرار گرفت و از این سطح 170 هزار تن ذرت دانه ای برداشت شد.
قاسمی ضمن مستعد دانستن اراضی این شهرستان جهت کاشت ذرت دانه ای، افزود: در راستای حفظ منابع پایه و بهره برداری بهینه از منابع آبی در سال زراعی جاری، عقد قرارداد تنها با کشاورزان ذرت کاری که دارای پروانه بهره برداری مجاز از اداره امور منابع آب می باشند، انجام می گیرد.
وی تصریح كرد: برنامه کاهش سطح زیر کشت ذرت و افزایش راندمان مصرف آب و در نهایت افزایش تولید در واحد سطح در سال زراعی جاری دنبال خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اعلام اینكه روش کاشت ذرت دانه ای در این شهرستان کاملاً مکانیزه است خاطر نشان كرد: رقم 704 رقم مناسب کشت ذرت دانه ای در شهرستان کرمانشاه می باشد و مناسب ترین زمان کاشت محصول ذرت دانه ای در این شهرستان را از اردیبهشت ماه تا اوایل خرداد ماه و زمان برداشت آن را نیز مهر ماه عنوان کرد.
قاسمی در پایان ‎نظارت بر کاشت، داشت و برداشت محصول، ارائه مشاوره های کارشناسی جهت افزایش راندمان مصرف آب و افزایش کیفی محصول تولیدی ‏و تأمین توزیع به موقع نهاده های کشاورزی را از جمله خدمات ارائه شده به کشاورزان ‏ ذرت کار برشمرد.