معاون برنامه ریزی استانداری گفت:میانگین در آمد سرانه مردم استان از میانگین کشوری کمتر است لذا تلاش و کوشش مجموعه مدیریت استان هم ارتقاء و دستیابی به افزایش میانگین در آمد سرانه مردم استان است
به گزارش خبرگزاری برنا از استان کرمانشاه؛ مهندس میزایی استانداری کرمانشاه با اشاره به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ‘عنوان کرد: با اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین نامگذاری سال 93 از جانب رهبر معظم انقلاب ‘خواهیم توانست جهت گیری های اقتصادی و همچنین برنامه ریزی های توسعه ای استان را بیش از پیش محقق سازیم.
وی تصریح کرد:با توجه به اینکه میانگین در آمد سرانه مردم استان از میانگین کشوری کمتر است لذا تلاش و کوشش مجموعه مدیریت استان هم ارتقاء و دستیابی به افزایش میانگین در آمد سرانه مردم استان است که با بر نامه ریزی های صورت گرفته در حوزه های مختلف تجارت و بازرگانی ‘صادرات ‘تقویت بخش کشاورزی ‘توسعه صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت های بخش صنعت و تولید دراستان این مهم محقق و به فعلیت خواهد رسید.
میرزایی در پایان از راه اندازی صندوق حمایت از کار آفرینان در استان توسط بخش خصوصی ظرف دو یا سه ماه آینده خبرداد و گفت: بطور قطع و یقین حمایت از زندگی و محیط شهری و توسعه جوامع روستایی مستلزم استفاده از توان سرمایه گذاران و همچنین ظرفیت های بالقوه استان است که باید بطور جدی و مستمر از سوی مسئولین ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.