در پایان مسابقات انتخابی ملی مردان و زنان پیوند اعضا با نفرات برتر مشخص و به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان کرمانشاه ، نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم ملی مردان و زنان مشخص شده و به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
در پااین این رقابتها خانم نیلوفر محمدی از استان کرمانشاه دربخش زنان و در دو 200 متر رده سنی 29-30 سال با قرار گرفتن در رده نخست بالاتر از ورزشکارانی از خوزستان و اردبیل قرار گرفت.
این ورزشکار همچنین در دوی 400 متر نیز بالاتر از ورزشکاری از اردبیل قهرمان شد و به تیم ملی راه یافت.