طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی کل کشور، بهرام بادکو برادر کوچکتر بهروز بادکو رئیس سابق جهاد داشنگاهی استان کرمانشاه به عنوان سرپرست این نهاد در استان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، این جایگزینی به دنبال انتصاب بهروز بادکو، رئیس پیشین جهاد دانشگاهی کرمانشاه به‌عنوان معاون پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی کشور صورت گرفته است.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور در این حکم ضمن ابراز امیدواری نسبت به پیشبرد برنامه‌های جهاد دانشگاهی، همدلی و همکاری جهادگران را عامل پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای این نهاد عنوان کرده است.
بهرام بادکو با تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دارای 18 سال سابقه حضور در جهاد دانشگاهی و معاون اجرایی پارک علم و فناوری استان کرمانشاه می باشد.
پیش از وی بهروز بادکو بیش از یک دهه ریاست جهاد داشنگاهی استان کرماشناه را بر عهده داشته است.
تعطیلی هفته نامه پر مخاطب "را توسعه" در استان کرمانشاه از رویدادهای تلخ دوران مدیریت بهروز بادکو و برادرش در جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه بوده است.