با حضور جمعی از پیشکسوتان والیبال کرمانشاه، عملکرد هیات والیبال شهرستان کرمانشاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان کرمانشاه؛ در ابتدای این نشست سعید حریری رئیس هیئت والیبال شهر کرمانشاه هدف از برگزاری این جلسه را نقد و بررسی عملکرد هیئت شهرستان کرمانشاه در سال های اخیر عنوان کرد.

وی افزود: شناسایی نقاط ضعف و قوت در هر مجموعه ای به توسعه و دستیابی به اهداف کمک خواهد کرد.

حریری همچنین با اشاره به ضرورت ورود پیشکسوتان والیبال به بدنه تصمیم گیری و کار اجرایی در هیئت افزود:هدف ما در سال جدید استفاده از این عزیزان در تصمیم سازی ها و دمیدن انرژی تازه به هیئت با حضور این عزیزان عنوان کرد.

در پایان این نشست بر شرورت برگزاری منظم مسابقات، توجه به استعداد ها و کار پایه در والیبال و برنامه ریزی برای استفاده از پتانسیل های والیبال تاکید شد.