مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: تاسیس پژوهشکده جنگل‌های زاگرس یک نیاز ضروری است.
 
به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، حسین سلیمانی اظهار داشت: خشکیدگی جنگل‌های زاگرس نیاز به راه اندازی پژوهشکده جنگل‌های زاگرس را نشان داد و این که مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی موجود کارایی لازم را ندارند.

وی افزود: در مواجهه با خشکیدگی جنگل‌های زاگرس متوجه شدیم که در زمینه پژوهش و تحقیقات خیلی عقب هستیم و برای جبران خلاء موجود باید شرایطی فراهم شود تا تحقیقات و پژوهش ها همراه و همگام با بخش‌های اجرایی پیش روند و در همین راستا نیز پیشنهاد راه‌اندازی پژوهشکده جنگل‌های زاگرس مطرح شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: اهمیت جنگل‌ها بیش از آن است که نسبت به ایجاد یک پژوهشکده تخصصی برای حل مشکلات احتمالی آنها اقدام شود و به نظر می‌رسد راه‌اندازی پژوهشکده این چنینی خواهد توانست در حل مشکلات احتمالی جنگل‌های زاگرس در کوتاه‌ترین زمان و به بهترین شکل ممکن اثرگذار باشد.

سلیمانی ادامه داد: کرمانشاه به لحاظ موقعیت خاص خود و قرار گرفتن در شمال زاگرس محل مناسبی برای راه‌اندازی این پژوهشکده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: در سال 90 و به دنبال بروز خشکیدگی جنگل‌های زاگرس پیشنهاد تاسیس پژوهشکده جنگل‌های زاگرس مطرح شدو آن زمان جهاددانشگاهی نیز در زمینه همکاری با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام آمادگی کرد.

سلیمانی گفت: از نظر تامین ساختمان و نیروی انسانی مشکلی برای راه‌اندازی این پژوهشکده وجود ندارد و در صورت اخذ مجوز نسبت به راه‌اندازی این پژوهشکده اقدام خواهد شد.