مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون گفت: کتاب مجموعه مقاله‌‌های باستان‌شناسی در بیستون به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، حسین راعی اظهار داشت:در این کتاب تمامی مقالاتی که توسط پژوهشگران که در دشت بیستون کار باستان‌شناسی اعم از کاوش یا مطالعات انجام داده‌اند، چاپ شده است.

وی افزود: هدف از چاپ و نشر این کتاب، جمع‌آوری اطلاعات موجود درباره این مجموعه و دشت تاریخی بیستون و استفاده علاقه‌مندان و متخصصان از آن بوده ‌است.

راعی ادامه داد: این مقام مسئول در پایگاه میراث جهانی بیستون گفت: مجموعه بیستون که هشتمین اثر ثبت جهانی شده ایران در یونسکو است برای باستان شناسان و پژوهشگران از جهات مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: وجود آثار متعددی از ادوار مختلف تاریخی در مجموعه بی‌نظیر بیستون باعث شده که پژوهشگران حوزه باستان‌شناسی توجه دوچندانی به این مجموعه داشته باشند.

گفتنی است که این کتاب توسط حسین راعی و مژگان خان‌مرادی مسوول بخش پژوهش پایگاه میراث جهانی بیستون به چاپ رسیده است.

مقالات چاپ شده در این کتاب متعلق به دکتر مهدی رهبر، حجت دارابی، حسین راعی، قادر ابراهیمی، مژگان خان‌مرادی، سیروان محمدی، سجاد علی‌بیگی و کلایس باستان شناس آلمانی است.