رییس کمیته سپک تاکرا استان کرمانشاه گفت: رشته ورزشی سپک تاکرا در بخش بانوان در کرمانشاه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، رضا رستمی اظهار داشت: با توجه به پتانسیل بالای رشته ورزشی سپک تاکرا در کرمانشاه این رشته ورزشی در بخش بانوان با حضور فرشته شلانی فعالیت خود را در این استان آغاز کرد.
 
وی افز ود: امیدواریم با توجه به امکانات مناسب سپک تاکرا در استان کرمانشاه بتوانیم رشته ورزشی سپک تاکرا در بخش بانوان نیز مانند آقایان خوب و فعال کنیم و به رشد و توسعه این رشته ورزشی جذاب کمک کنیم.

گفتنی است، فرشته شلانی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی است و به عنوان نایب رییس کمیته سپک تاکرا استان کرمانشاه انتخاب شد.