با ابلاغ حکم از سوی استاندار کرمانشاه، سرپرست بخشداری نوسود شهرستان پاوه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، با ابلاغ حکم از سوی ابراهیم رضایی‌بابادی استاندار کرمانشاه؛ «مصطفی عینی» به عنوان سرپرست بخشداری نوسود شهرستان پاوه منصوب شد.