استاندار کرمانشاه گفت:به بخش کشاورزی برای توسعه استان کرمانشاه توجه ویژه داریم و بسیار هم مهم است.

به گزارش اخبرگزاری برنا در کرمانشاه، ابراهیم رضایی‌بابادی امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی 100هزارهکتار شبکه آبیاری در استان کرمانشاه که با حضور سجادی معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسولین استان کرمانشاه که به صورت نمادین در میان‌بند کرمانشاه برگزار شد، افزود: به بخش کشاورزی استان کرمانشاه برای رسیدن به توسعه پایدار توجه داریم و این پروژه که نقش اساسی در انتقال آب جهت مزارع و توسعه بخش کشاورزی ایفا می‌کند، برای ما مهم است.
 
وی افزود: اجرای این پروژه باید با تلاش مستمر مورد پیگیری قرار گیرد، زیرا این طرح استفاده بهینه از منابع آبی را به دنبال خواهد داشت.
 
استاندار کرمانشاه گفت: این طرح همچنین منجر به صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش راندمان تولید می‌گردد و باید توجه داشته باشیم که منابع آبی بالاترین سرمایه است و وظیفه داریم در مصارف آن صرفه‌جویی داشته باشیم.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه نیز گفت: اجرای شبکه‌های آبیاری تحت فشار نقش اساسی و تاثیرگذاری در افزایش راندمان و بهره‌وری مصرف آب به ویژه در کشور ما که طی سال‌های اخیر با بحران منابع آب سطحی و زیرزمینی در اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی مواجه بوده دارد.

علی‌اشرف منصوری گفت: براین اساس عزم وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی شبکه‌های آبیاری به ویژه در حوزه رودخانه‌های مرزی جدی بوده و مسئولین وزارت و استان کرمانشاه مصمم هستند، انشاء‌الله طی یک برنامه چهارساله کل شبکه‌های آبیاری تحت پوشش سدهای آماده بهره‌برداری و درحال اجراء را که در سطح حدود یکصدهزار هکتار می‌باشد با صرف اعتباری بالغ بر 15000 میلیارد ریال احداث کند.