مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: عملیات اجرایی گازرسانی به شهر حمیل در اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، سیدحمید فانی اظهار داشت: برای گازرسانی به شهر حمیل و بیش از 50 روستای حومه این شهر نیاز به اجرای خط انتقالی به طول 19 کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر 280 میلیارد ریال است.
 
وی افزود: در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز برای شروع عملیات اجرایی خط انتقال این پروژه هستیم و پس از اخذ مجوز و تامین اعتبار بلافاصله نسبت به انتخاب پیمانکار این پروژه اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: مطابق یرنامه‌ریزی انجام شده مقرر شده پروژه گازرسانی به شهر حمیل و روستاهای حومه آن به صورت کلی و در قالب یک پیمان به مناقصه گذاشته شود تا همزمان با گاز دار شدن شهر حمیل، روستاهای حومه این شهر نیزاز نعمت گاز بهره‌مند شوند.

فانی تصریدر پایان گفت: در حال حاضر 96 درصد جمعیت شهری استان کرمانشاه در قالب 24 شهر از گاز طبیعی بهره مند هستند و در نظرداریم تا با گازرسانی به سایر شهرهای غیر برخوردار از گاز، میزان جمعیت شهری بهره‌مند از نعمت گاز طبیعی را به مرز صد درصد برسانیم.