سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری کرمانشاه گفت: با دستور استاندار، شورای اطلاع‌رسانی استان کرمانشاه نیز شکل خواهد گرفت و جلسات آن در برنامه‌های روابط عمومی است.
 
به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، امیر بابایی مشکلات روابط عمومی‌ها را دو روی یک سکه خواند و در اظهار داشت:یک روی سکه مشکلات روابط عمومی‌ها که مختص کرمانشاه هم نیست و بسیاری از روابط عمومی‌های کشور به آن دچار هستند نوع نگاه کارگزاران روابط عمومی به مفهوم روابط عمومی است به طوری که سطح فعالیت‌های روابط عمومی را به موضوع‌های سطحی و غیرراهبردی تقلیل می‌دهند.

وی ضمن تاکید بر این که مدیریت ارشد استان کرمانشاه به روابط عمومی، نگاه فراخ و راهبردی دارد، افزود:دولت تدبیر و امید طی بخشنامه‌ای تاکید کرده که از نیروهای شایسته و توانمند در روابط عمومی‌ها استفاده شود که نشاندهنده اهمیت جایگاه روابط عمومی‌ها در این دولت است.
 
سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری کرمانشاه گفت: روابط عمومی‌ها سرمایه گرانقدری به نام سرمایه اجتماعی سازمان یا به عبارتی سرمایه اجتماعی دولت را باید مدیریت کنند که ماموریت و رسالت سنگینی است، زیرا مهم‌ترین سرمایه دولت، همین سرمایه اجتماعی است.

بابایی ادامه داد: اگر قیمت تمام شده واحدهای مختلف یک سازمان را در کنار ارزش افزوده آنها قرار دهیم، آنگاه به وظیفه خطیر و البته پرسود روابط عمومی‌ها برای سازمان‌ها پی می‌بریم.
 
وی ضمن طرح این پرسش که کدام واحد بجز روابط عمومی‌ها می‌توانند محیط را رصد کنند، پیام سازمان را منتقل نمایند و پیام افکار عمومی را دریافت نمایند، گفت: حفظ و قوام سرمایه اجتماعی به معنای کاهش فاصله دولت با ملت است که برای هر دولتی، ذی‌قیمت و پراهمیت است.

اگر ما بتوانیم مشارکت عمومی را افزایش دهیم و به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کنیم، قدم‌های اساسی را در چارچوب کارویژه روابط عمومی‌ها برداشته‌ایم.

بابایی روی دیگر سکه مشکلات روابط عمومی‌ها را نوع نگاه برخی مدیران نسبت به روابط عمومی دانست و افزود: برخی مدیران چون ترجیح می‌دهند رضایت رییس خود را جلب کنند و توجهی به رضایت مردم و افکار عمومی ندارند و آن را در جایگاه خودشان فاقد تاثیر می‌دانند، به روابط عمومی‌ها نیز نگاه تقلیل دهنده‌ای دارند و مانع رشد روابط عمومی‌ها و رسیدن به جایگاه واقعی‌شان هستند.

وی در پایان توصیه‌های استاندار کرمانشاه به این مدیران را ضروری دانست و گفت: مدیران روابط عمومی از استاندار انتظار دارند برای اصلاح این نوع نگاه که در میان برخی مدیران دستگاه‌ها هست، قدم بردارند.