سه هوگوپوش کرمانشاهی در اردوی آمادگی تیم ملی نوجوان تکواندو کشور به سر می‌برند و از لحاظ آمادگی در شرای مناسبی قرار دارند، این تکواندوکاران زیر نظر مربیان تیم ملی تكواندوی نوجوانان برای رقابت‌‍‌های قهرمانی آسیا آماده می‌شوند و هنوز تمرینات‌شان در مجموعه ورزشی انقلاب ادامه دارد.
 
به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، سیدحسن موسوی، سهیل مرادی و محمد سعید کرمی نمایندگان شایسته کرمانشاه در اردو تیم ملی تکواندو نوجوانان هستند که هر روزه تمرین‌ دو ساعته‌‌شان را در خانه تكواندو با هوگوی الكترونیكی انجام می‌دهند.

سکان هدایت تیم ملی تكواندوی نوجوانان كشورمان محمدرضا زوار (سرمربی)، وحید عبدالهی، محمدرضا یاری و روح‌الله رضاپور (مربی) برعهده دارند.
 
گفتنی است که هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 22 تا 25 فروردین 1394 به میزبانی چین تایپه برگزار می‌شود.