به گزارش خبرگزاری برنا در یاسوج، مدیرکل صدا وسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد طی حکمی، عبدالظریف هاشمی مهر را به عنوان معاون صدای شبکه استانی دنا معرفی کرد. 

افشارنیا در این حکم خطاب به معاون صدای مرکز آورده است: با توجه به تعهد، تخصص و تجربیات مفید و ارزنده جنابعالی با هما هنگی و موافقت معاون محترم امور استان‌ها و نیز مدیرکل صدای استان‌ها به موجب این حکم به عنوان معاون صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد منصوب می‌شوید. اهتمام در اجرای ضوابط و مقررات حاکم بر رسانه ملی،اهداف و ماموریت‌های مندرج در افق رسانه، توجه به محور های چهارگانه دین،اخلاق،امید،آگاهی اجرای دقیق برنامه ریزی محتوای سالانه ، تعامل مناسب با حوزه ستادی،تلاش برای ارتقاء سطح کیفی برنامه ها و بهبود شاخص‌های چهارگانه ارزیابی عملکرد برای افزایش میزان مخاطب ورضایت مندی آنها،توجه به مولفه های بومی و محلی در راستای منافع ملی و بهره برداری از ظرفیت نیروهای مستعد و توانمند شاغل در حوزه صدا از مهم‌ترین وظایف شما به شمار می‌آید.