به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج، تفاهم نامه آموزش پیشگیری از وقوع جرم میان مدیرکل دادگستری و رئیس اداره کل آموزش و پرورش استان در دبیرستان زینبیه یاسوج به امضاء رسید.

در این مراسم، زارع پور، مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت: مهمترین راه پیشگیری از وقوع جرم فرهنگ سازی است و بستر تحقق آن نیز اداره آموزش و پرورش است.

وی بیان کرد: دانش آموزان بهترین سفیران پیام رسانی در این زمینه اند و باید آموزش های تخصصی به آنان ارائه شود.

مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری 124 کارگاه آموزشی برای والدین دانش آموزان گفت: معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی به بیش از 6 هزار و 700 دانش آموز جهت مقابله با انواع آسیب ها آموزش داده است و نیز 75 کارگاه برای مربیان جهت مهارتهای مراقبتی برگزار کرده است.

در ادامه رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر آموزش های پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری یک موضوع علمی است و باید برای آن سرمایه گذاری اصولی انجام شود.

علی جمادی بیان کرد: مهمترین راهکار برای پیشگیری، فرهنگ سازی است و می بایست با الگوسازی و آموزشهای هدفمند برای دانش آموزان تلاشهای خود را اجرایی نماییم.

این تفاهم نامه با همکاری قضات،کارشناسان آموزش و پرورش در مدارس اجرا می شود. همچنین دراین مراسم از دانش آموزان موفق در تحقیق وپژوهش در زمینه آسیب های اجتماعی تقدیر شد.