به گزارش خبرگزاری برنا در یاسوج،رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد از پیش نویس وتنظیم سند راهبردی مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبرداد .

سید نادرموسوی قوام آباد در گفتگوباخبرنگار برنا در یاسوج اظهار کرد :این سند به صورت پیش نویس به اتاق اصناف مراکزاستانها جهت تنظیم در حال بررسی است .


موسوی بابیان اینکه پیش نویس سند راهبردی اتاق اصناف ایران درنشست هیات رئیسه اتاق اصناف مراکز استانها در حال بررسی است،افزود:این سندراهبردی در پنج بخش مربوط به ماموریت، چشم انداز،ذینفعان ،عوامل محیط داخلی(قوت هاوضعف ها)،عوامل محیط خارجی(فرصت هاو تهدیدها)و اهداف راهبردی تدوین شده است.

وی بااشاره به نتایج حاصل در کارگاه تخصصی و جلسات قبل و بعد از آن در مرکز اصناف استان،عنوان کرد: نشست نتایج پیش نویس سند راهبردی اتاق اصناف ایران در اواخرآذر ماه جاری برگزار وابلاغ می شود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد ابراز داشت:اتاق اصناف ایران و اتحادیه های تحت شمول آن از ذی نفعان اصلی و مهم سند راهبردی این مرکز محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد:تنظیم هرچه دقیق و جامع این سند و اجرای کامل آن،نوید بخش آینده بهتر برای اتاق های اصناف شهرستان ها،اتاق اصناف ایران ودر نهایت اتحادیه های صنفی خواهد شد.