به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛استاندارکهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای برنامه‌ریزی استان، گفت:مدیران از پیوست‌های بودجه سال 94 برای استان اعتباراتی را با تعریف پروژه جذب کنند.

سیدموسی خادمی افزود: اعتبارات از محل منابع مختلف استانی، ملی، ملی ـاستانی و بودجه‌های جاری وارد استان می‌شود و علاوه بر آنها در وزارتخانه ها برای برخی از سرفصل‌ها اعتباراتی تعریف می‌شوند که مسئولان در جذب اینگونه اعتبارات تلاش کنند.

استاندار تاکید کرد: مدیران تلاش کنند با توجه به وضعیت پروژه های استان و نیاز آنها به منابع از پیوست‌های بودجه سال 94، اعتباراتی را با تعریف پروژه وشتاب بخشیدن به روند اجرای آنها جذب کنند.

خادمی همچنین در خصوص کارخانجات تولید شن و ماسه استان هم  گفت: طرح جامع کارخانه های تولید شن و ماسه به شکل کارشناسی شده ای تنظیم و تدوین شود تا با بررسی و تصوب در جلسه بعدی این شورا،مشکلات استان در این رابطه برای همیشه مرتفع شود.

توزیع بیش از 4 میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع‌های آب و ساخت راه روستایی در استان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه استانداری کهگیلویه و بویراحمدنیز در این نشست ، از توزیع بیش از 4 میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع‌های آب روستایی و همچنین ساخت راه روستایی در این استان خبر داد.


حسن نوروزی  گفت: از این مبلغ، دو میلیارد و 70میلیون تومان به 6 مجتمع آبرسانی روستایی و دو میلیارد و 100 میلیون تومان  برای 24 پروژه راه روستایی توزیع کردیم.

وی افزود: علاوه بر این اعتبارات، مبلغ 820 میلیون تومان هم به استانبرای تأمین آب عشایر ابلاغ شده که به ازای آن یک پروژه را در استان تعریف کردیم تا بتوانیم این پروژه را به پیشرفت خوبی برسانیم.

نوروزی اظهار داشت: همچنین مبلغ 3 میلیارد تومان اعتبار برای خدمات‌رسانی ویژه مناطق محروم روستائی ابلاغ شده که از این مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون تومان برای پروژه‌های آبرسانی و یک میلیارد و 250 میلیون تومان برای جاده ها است.

وی گفت: مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه‌های تابعه جهاد کشاورزی شامل منابع طبیعی، دامپزشکی و امورعشایر به استان ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی یادآور شد: 790 میلیون تومان اعتبار هزینه‌ای  که برای دیون پاداش پایان خدمت دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده بود، بین آنها توزیع شد.