به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان، نجفی در دیدار با معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: با استفاده از اعتبارات فایناس طرح تجهیز و نوسازی 55 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان در مدت 3 سال اجراء می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون فقط 68 هزار هکتار شالیزار گیلان تجهیز و نوسازی شده اند گفت: از 238 هزار هکتار شالیزار استان 180 هزار هکتار قابلیت تجهیز و نوسازی دارد.

استاندار گیلان گفت: کاهش هزینه های تولید، مدیریت آبیاری بویژه در زمان کم آبی، افزایش بهره وری و تولید محصول از مزایای اجرای این طرح است که ضرورت انجام آن را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی با بیان اینکه طرح تجهیز و نوسازی ویکپارچه سازی شالیزارها از دهه ی 70 آغاز و به کندی پیش می رود، گفت: یکی از دلایل کندی اجرای این طرح نبود اعتبارات کافی است که با استفاده از فاینانس این مشکل حل خواهد شد.

سجادی معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به ردیف ملی 3 میلیارد ریالی برای اجرای آبیاری تحت فشار در کشور گفت: در قانون بودجه ی امسال هزار میلیارد ریال دیگر به این اعتبارات افزوده شد.

سجادی همچنین با اشاره به تصویب طرح انتراع سیاستگذاری صنایع تبدیلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس قانون سیاستگذاری این بخش به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

وی گفت: پرهیز از دوگانگی و موازی کاری در گسترش صنایع تبدیلی و انجام تخصصی امور از مزایای اجرای این قانون است.