به گزارش خبر گزاری برنا از گیلان، امید عزیزی مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی گیلان از همکاری این اداره کل تعاون برای تشکیل شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی در استان خبر داد.

وی افزود: این تعاونی به موجب ماده 12 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسعه بخش تعاون فقرزدایی و ایجاد اشتغال پایدار با همکاری اداره کل تعاون، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و انجمن ها و تشکل های صنایع دستی استان تشکیل خواهد شد.