رییس سازمان صنایع و معادن استان گیلان گفت:شرکت دخانیات استان نه تنها بحران کارگری ندارد بلکه در اوج فعالیت خود و در حال انجام بزرگ ترین طرح توسعه تاریخ فعالیت خود است.

حسین اصغریان افزود: شرکت دخانیات گیلان هم اکنون در حال اجرای بزرگ ترین طرح توسعه خود با سرمایه گذاری معادل دو هزار میلیارد ریال بوده و هزار و نهصد نفر پرسنل است.

وی خاطر نشان کرد: این شرکت با ظرفیت بالا در حال فعالیت بوده و اظهار نظرهای برخی از افراد در این مورد ناشی از بی اطلاعی آنها و یا اغراض دیگر است.

وی همچنین در ارتباط با شرکت ایران پوپلین هم اظهار داشت: این شرکت به دلیل ضعف مدیریت و بحران ایجاد شده در صنعت نساجی کشور که از سال 1379 آغاز شد دارای زیان انباشته زیادی بوده که سهامداران تصمیم به تعطیلی و واگذاری آن داشتند که با ورود و رایزنی برخی از نمایندگان استان بویژه سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا و حسن تامینی نماینده مردم رشت و همین طور دو نماینده استان در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس و استاندار گیلان موضوع منتفی شده است.