دكتر محمد علی نجفی با تأكید براحیای صنعت فرش در استان گفت : باید كاری ماندگار در زمینه احیا و گسترش تولید فرش دستبافت در گیلان صورت بگیرد . 

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان،نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه هنر مدیران این است که بتوانند صنعتی را آموزش و احیا کنند، افزود: باید از هنرمندان فرش‌باف استان حمایت و آنها را ترغیب و تشویق به انجام این هنر ارزشمند کنیم.
 
وی ازبرنامه ریزی برای ایجاد اشتغال برای 10 هزار نفر در رشته های هنری به ویژه فرش بافی درسال 93 در گیلان خبرداد و افزود : 100 میلیون تومان برای تجهیز و تقویت مراكز آموزش فرش بافی به اداره كل فنی و حرفه ای اختصاص یافته است و این اداره كل باید اهتمام ویژه ای در تحقق این مهم داشته باشد .
 
استاندار گیلان با بیان اینکه یکی از رسالت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش رشته فرش‌‌بافی است، اظهار کرد: بودجه فنی و حرفه‌ای کشور بالا است و می‌تواند با استفاده از ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد این رشته مهم را در راستای توسعه اشتغال در گیلان حمایت کند.
 
وی با بیان اینكه اداره كل كار ، تعاون و رفاه اجتماعی باید بطور جدی به دنبال ایجاد اشتغال باشد اظهار داشت : باید راه های صحیح و برنامه ریزی مناسب برای توزیع اعتبارات و تسهیلات اشتغالزایی صورت بگیرد .

استاندار گیلان با تأكید براینكه نباید مانعی برای هنرمندان فرش باف بوجود بیاید گفت : كمیته امداد امام خمینی (ره) نیز به دنبال اشتغالزایی است و در ایجاد اشتغال در بخش تولید فرش دست بافت هم می تواند عملكرد قابل توجهی داشته باشد .