به گزارش خبر گزاری برنا در گیلان، سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان در کارگروه ویژه کمیته ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی استان گیلان اظهار داشت: بخش عمده ای از آسیب ها و معضلات تولید شده در این سکونت گاه ها، ناشی از عدم نظارت کافی دستگاه های مربوطه در پیشگیری از شکل گیری آنهاست.

وی افزود: به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، نبود درآمد کافی و مهاجرت های شکل گرفته از مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، شاهد حضور افراد مختلفی در حاشیه شهرها هستیم که این افراد برای تامین نیازهای خود، نیاز به ساخت و ساز و سکونت دارند.

رنجکش ادامه داد: شهرهای رشت و لنگرود دو نقطه مهم در گیلان هستند که سکونتگاه های غیر رسمی در آن شکل گرفته و به دلیل گسترش روز به روز بافت این مناطق، معضلات اجتماعی مختلفی نیز بروز پیدا کرده که هزینه های اجتماعی بسیاری به همراه دارد.

رنجکش تاکید کرد: از یک سو درست نمی توان بی تفاوت نسبت به خدمات دهی این شهروندان باشیم و از سوی دیگر نیز دستگاه های خدمات دهنده دولتی نظیر آب، برق، گاز و ... با موانع قانونی برای خدمات دهی به این شهروندان روبه رو هستند.

وی گفت: از سوی دیگر با توجه به نیاز جمعیت ساکن در منطقه به مسکن، بخش عمده ای از مشکلات متوجه این بخش است که با ورود افراد سودجو و ساخت و سازهای بی رویه و بدون پشتوانه فنی و استاندارد معضل دیگری در منطقه ایجاد کرده که نیازمند برخوردهای پیشگیرانه دستگاه هایی چون شهرداری است.

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان افزود: به منظور ساماندهی مشکلات موجود مناطق غیررسمی در شهرستان رشت، از سوی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با حضور مدیران ارشد استان بازدیدهایی از این مناطق انجام گرفته که تلاش داریم تا در صورت امکان با امکانات موجود و اقدامات عملیاتی برخی از نیازهای مردم را برطرف کنیم.

وی گفت: به همین منظور برای بررسی مشکلات مناطق جماران و معلولان رشت، کارگروه ویژه ای در کمیته ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی استان گیلان تشکیل شد و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.