به گزارش خبرگزاری برنا در گیلان، مهندس نادعلی حاجیلری در هشتمین گردهمایی سراسری دبیران و کارشناسان کمیته های تحقیقات آب های منطقه ای کشور گفت: استفاده از تجربیات در صنعت آب موجب می شود تا مسیرها برای رسیدن با اهداف در این حوزه کوتاه شود.

وی با بیان اینکه هم افزایی به محققین کمک می کند تا افزایش توان را در کارها شاهد باشیم، ادامه داد: عدم ارتباطات و تعاملات، مشکلات آب کشور را بیشتر می کند.

وی با اشاره به اینکه درخصوص اسناد بالادستی کشور راجع به تحقیقات مطالب مختلف گفته می شود خاطرنشان کرد: پیشرفت هر ملتی در کنار مدیریت و توان، نیاز به تحقیقات جامع را ضروری می کند.

حاجیلری گفت: اگر می خواهیم در کشور الگو شویم باید استفاده بهینه از منابع آب داشته باشیم و برای تحقق این امر و ایجاد ثروت، بکارگیری از تحقیقات در جامعه امری جدی است.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید محققین برای کاهش چالش های آب کشور ورود کنند تصریح کرد: برنامه ریزی آب، اقتصاد آب، راندمان و بهره وری آب، ابعاد حقوقی، فناوری های نوین آب، مسائل زیست محیطی و مدیریت بهم پیوسته از جمله موضوعاتی است که هنوز در کشور به آنها پرداخته نشده است.

وی گفت: هنوز شکوفایی لازم در مورد آب محقق نشده و سوالات از محققین زیاد است.

حاجیلری در ادامه از دسترس نبودن نقشه جامع تحقیقات در آب کشور خبر داد و گفت: باید تعیین اولویت ها را درنظر بگیریم تا از روزمرگی در بخش تحقیقات رهایی یابیم.

وی گفت: میزان نتایج در تحقیقات نامشخص است و تاثیر تحقیقات در عملکردها مطلوب نیست.

معاون منابع انسانی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: البته تحقیقات خوبی هم داریم که کاربردی نشده اند و فقط بایگانی هستند.

وی با تاکید بر توجه به سودمندی تحقیقات گفت: باید در تحقیقات بین نیاز و نیازمند رابطه قوی وجود داشته باشد.