به گزارش خبرگزاری برنا در گیلان، مجید خلخالی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال هزار کمک هزینه جهیزیه 1.5 میلیارد تومانی به نیازمندان استان پرداخت شده است، افزود: از این مقدار 500 میلیون تومان از اعتبارات دولتی و یک‌میلیارد تومان از کمک‌های خیران تامین شده است.

رییس امور حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی گیلان با بیان اینکه 600 نوعروس منتظر دریافت کمک جهیزیه هستند، افزود: پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان امسال به 3 هزار نفر برسد.

وی گفت: تاکنون بیش از 200 میلیون تومان کمک توسط خیران جمع‌آوری و به 100 زوج نیازمند پرداخت شده است.