به گزارش خبر گزاری برنا از گیلان معاون آبزی پروری شیلات گیلان از اجرای طرح نمونه پرورش ماهی در قفس با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

ابراهیم بیگ تن با اشاره به آغاز ساخت سازه های اولیه قفس در داخل کشور، از جمله مزایای پرورش ماهی در قفس را استفاده از همه منابع آبی مثل دریا، دریاچه، رودخانه دانست و گفت: سادگی برداشت محصول، کاهش نسبی سرمایه گذاری اولیه، ساده بودن بررسی و نمونه برداری در طول دوره از دیگر مزایای اجرای این طرح است.