به گزارش خبر گزاری برنا از گیلان نعمتی مدیر عامل شرکت مخابرات گیلان گفت: با راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه مخابرات، مشترکانی که برای پرداخت بدهی و تسویه حساب قبض های تلفن ثابت و همراه اقدامی نکردند می توانند با مراجعه به اداره های مخابرات فبل از ارجاع پرونده به مراجع قضایی بدهی شان را تصفیه یا تقسیط کنند.