به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان، گیلان مقام سوم رقابت های تکواندوی بانوان جوان و بزرگسال کشور  را در تهران از آن خود کرد. در پایان این رقابت ها دیروز تیم گیلان با 33 امتیاز پس از تیم های تهران و کرج سوم شد.

در انفرادی، پوریونس از گیلان در وزن اول طلا و و بیداریان در وزن ششم برنز گرفت. نفرات اول و دوم این مسایقات در بهمن ماه در مرحله دوم اردوی تیم ملی حضور می یابند.

لازم به ذکر است که در پانزدهمین دوره رقابت های تکواندوی بانوان جوان و بزرگسال کشور 421 تکواندو کار در قالب 28 تیم به مدت 2 روز در خانه تکواندوی تهران با هم رقابت کردند.