به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان، حسن حبیبی، سرپرست سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان در حاشیه نشست اعضای کانون تفکر و اندیشه کارگروه مدیریت و اقتصاد که در دفتر مرکزی بسیج اساتید برگزار شد گفت: بسیج اساتید در کنار مدیریت دانشگاه ها و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و سایر تشکل های دانشگاهها برای دستیابی به دانشگاههای اسلامی تلاش کند.

وی تاکید کرد: باید زمینه های مناسب برای فعالیت های علمی و پژوهشی با هماهنگی و مدیریت دانشگاهها ایجاد شود تا طیف زیادی از اساتید عضو هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که خواستار مشارکت در انجام تحقیقات مورد نیاز کشور هستند بتوانند از طریق برقراری ارتباط با سازمانها و نهاد های دولتی و خصوصی و مراکز دانشگاهی به این مهم دست یابند .
 
وی در ادامه بیان کرد: از برنامه های اولویت دار در سازمان بسیج اساتید استان تشکیل و راه اندازی حلقه های علمی به منظور تقویت تعامل علمی و فکری بین اساتید و دانشجویان است که در راستای تحقق جهاد علمی انجام می شود و از آنجایی که در دانشگاههای ما ارتباط بین اساتید و دانشجویان یک ارتباط ترمی است و بعد از آن ارتباط دیگری وجود ندارد، این حلقه های علمی می تواند در استعداد یابی و کمک به پرورش اندیشه ها مفید باشد.

حبیبی اظهار کرد: دو انجمن علمی به منظور استفاده از بنیه علمی اساتید رشته های کشاورزی و زیر مجموعه آن و رشته مدیریت و زیر مجموعه های آن در بسیج اساتید در حال تشکیل است که می تواند فرصت بسیار خوبی برای سایر اساتیدی که وقت شرکت در برنامه ها و جلسات را ندارند، ولی به لحاظ علمی کارایی بسیار در عرصه علمی و فرهنگی دارند و تاثیر گذار هستند، باشد.

لازم به ذکر است بسیج اساتید استان تعداد 832 نفر عضو دارد که از اساتید فعال بسیجی در 31خرداد در روز شهادت شهید چمران و روز بسیج اساتید در مراسمی ویژه تجلیل خواهد شد.