طرح پرورش توام ماهی و برنج که هشت سالی است در شالیزارهای گیلان اجرا می‌شود راهکاری مناسب برای بالا رفتن در آمد خانوارهای روستایی ، افزایش سرانه مصرف ماهی و ایجاد فرصت های جدید شغلی است. به گزارش خبر گزاری برنا از گیلان امسال حدود 15000 هکتار از 238 هزار هکتار شالیزارهای گیلان به پرورش توام برنج و ماهی اختصاص یافتند که این رقم کمتر از یک درصد شالیزارهای استان است بی شک اجرای این طرح در شالیزار های گیلان علاوه بر کاهش مصرف سموم شیمیایی به حفظ محیط زیست کمک کرده و رونق ا قتصادی خانوارهای روستایی را نیز در پی خواهد داشت کشت توام برنج و ماهی کنترل علفهای هرز ، نرم تنان و حشرات و مبارزه بیولوژیک با برخی از افات برنج استفاده از فضولات ماهی به عنوان کود برای گیاه برنج، جلوگیری از مصرف بی رویه برخی از کودهای شیمیایی ، کنترل گیاهان ابزی، تولید گوشت ماهی ، افزایش محصولات برنج و نهایتا افزایش سرانه مصرف ماهی می شود.امید است زمین های بیشتری از شالیزار ها با آموزش بیشتر کشاورزان و فراهم آوردن شرایط برای آنها جهت پرورش توام ماهی و برنج تحت پوشش قرار بگیرند.