به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان، پرداخت مطالبات چایکاران از ظهر دیروز آغاز شد.
 
رییس سازمان چای استان در این باره تصریح کرد: 25میلیارد تومان اعتبار از مدیریت برنامه ریزی گرفته شده است و امیدواریم در حداقل زمان این پول ها را به حساب کشاورزان واریز کنیم.

محرر ادامه داد: همچنین بودجه ای را که کارخانه ها به ما می دهند نیز به حساب کشاورزان ریخته می شود و تا امروز حدود 31 میلیارد تومان طلب کشاورزان چایکار است و حدود 80 هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری کرده ایم.

 وی افزود: حدود 41 درصد از این چای ها درجه یک و 60 درصد درجه دو است.
 
گفتنی است امسال تنها سالی است که ما در فصل بهار حداقل بالای 95درصد چای درجه یک خریداری کرده ایم.