به گزارش خبر گزاری برنا از گیلان گزارش های مردمی انبار احتکار کالا را لو داد.

فرمانده نیروی انتظامی لنگرود گفت: ماموران انتظامی این شهر بعد از تماس مردم با بازرسان تعزیرات حکومتی 1430 کیلوگرم روغن نباتی و 1864 کیلوگرم آرد احتکاری را کشف و دو نفر را هم دستگیر کردند.